top of page

En rejse ind i dit eget potentiale er ikke et lægebesøg

Bemærk venligst at The Hidden Yous ydelser ikke er blevet evalueret af sundhedsfaglige institutioner eller myndigheder og ikke er beregnet til at diagnosticere, forebygge, behandle eller helbrede mental, psykisk eller fysisk sygdom. Oplysninger og rådgivning givet via The Hidden You om trivsel for den enkelte, kan ikke erstatte en lægelig vurdering.

Det påhviler den enkelte i et og alt at opsøge statsanerkendt vejledning hos læge, fysioterapeut, psykolog, psykiater etc. hvis der opstår tvivl om hvorvidt deltagelse i ydelser fra The Hidden You er hensigtsmæssigt for vedkommende. Den enkelte opfordres til at kontakte egen læge eller andre sundhedsfaglige specialister vedrørende eventuelle medicinske, sundhedsrelaterede problemer, diagnose og behandling.

Oplysninger og rådgivning givet via The Hidden You bør ikke anvendes som særlig eller eneste grund til beslutninger vedrørende sundhedsrelaterede problematikker hos den enkelte.

The Hidden You kan ikke gøres ansvarlig for evt. tab, skader, sygdom, svie, smerte, psykisk eller mental lidelse, tabt arbejdsfortjeneste eller andet som evt. kunne opstå som følge af deltagelse i nogen af The Hidden Yous ydelser af nogen art.

bottom of page