top of page

Hvad er din sandhed?

Hvad sker der i dig, når du stiller dig selv dette spørgsmål? Måske kommer svaret prompte, måske efterlader det dig undrende, måske noget helt tredje. Uanset hvad, så er det afgørende at stille sig selv spørgsmålet, for det fører unægteligt til en erkendelse af, hvilket forhold du har til din egen sandhed. Kender du den, forstår du den, rummer du den, lever du den?


Velkommen til Skyttens sæson hvor solen, vores bevidstheds centrum, kaster sit opklarende lys på Skyttens arketypiske egenskaber og kvaliteter. I aften d. 23. November kl. 23:57 har vi nymåne i Skyttens tegn. Ydermere vil herskeren i Skytten, planeten Jupiter, gå direkte i Fiskene i morgen d. 24. november efter at have bevæget sig retrograd i 118 dage. 

Jupiter og Skytten handler om at indtage livets store udsigtspunkter. Jupiter hed på græsk Zeus og var den ledende, kongen, på Olympen, Gudernes tempel. Den kommende tid handler altså ikke om at forfalde til detalje-fedteri og smålighed, men om grundlæggende principper, lovmæssigheder og sammenhænge der udgør det iboende fundament for vækst i vores tilværelse.


Den kommende måneds tid inviteres du til at forske i de inderste lag af din inkarnations sandhed og forstå, hvorfor din sandhed er din sandhed og hvordan du giver den en stemme? For de fleste er det en stor mundfuld og vi er ikke nødvendigvis særlig godt trænet i den praksis. Vor tids samfundsstrukturer inviterer ikke til dette essentielle indre arbejde, så det er ikke mærkeligt, hvis du får følelsen af at stå måbende tilbage på perronen, når din sandhed ønsker at aktivere dybere lag af forståelse og klarhed. Fra vi fødes bliver vi podet af andres værdier, perspektiver, behov og sandheder. Vores forældres, søskendes, skolelærer, venners, arbejdsgiveres, politikeres osv. Spørgsmålet er om du aktivt, mærkbart og konsekvent har verificeret de programmer, du har downloadet gennem dit liv? I hvor høj grad er du klar over, hvor andres sandhed slutter og din begynder? Med dette udefrakommende pres, kan det til tider føles som om, der er langt ind til kernen af ens egen autentiske sandhed. Når livet i stor udstrækning har handlet om at tilpasse sig, gå på kompromis og leve op til “de andres” sandhed.


Men måske er afstanden ikke så lang endda. Forståelse af sandhed handler astrologisk om helhed. Helhedsforståelse. Syntese. Dette peger på, at vi må have hele vores væsen med, når vi skal tilgå vores sandhed. Sindet, kroppen, sjælen, ånden må virke i samklang. Midlet til målet hedder stilhed. I stilhedens hellige haller kan din indre røst få den ørenlyd, den så levende længes efter at du giver den. Her kan du aktivere den umådelige intelligens, der er dig. Dine billioner (bogstaveligt talt) af celler vil “tale” til dig, og hjælpe dig på vej til dit indre lys, sandheden. Tag dig derfor tid til stilhed den kommende måned. Lav aftaler med dig selv om at ære din indre røst. Giv plads til at din sandhed kan synge sin sang til dig. 


Vær klar over at denne Odysee også fører dig gennem dit indre skyggeland - uden mørke, intet lys. Skyttens skyggeside er egenrådighed, hybris, arrogance, “kun min sandhed er sandheden”. Skytten er dog et bevægeligt tegn og minder os i sin højere oktaver om at alt er i forandring, altid, også sandheden. Mød din egen hybris med kærlighed. Kun ved at erkende dine mørkeste sider, kan du fremkalde dit klareste lys.Den sandhedssøgendes proces kræver mod og vilje, men kun sandheden, din sandhed, kan sætte dig fri. Indtil denne sandhed føder en ny sandhed for dig. Og kun du kan genkende disse, ingen kan afsløre dem for dig. 


Skyttens sæson og Jupiter der går direkte vil kunne forsyne dig med næring, optimisme og positiv tro på, at du skal leve din sandhed, synge din sang og gå til rytmen af dit unikke hjertes slag. Tryghed, glæde og livslyst hænger uløseligt sammen med dybden af dit selvkendskab og din levende, bevægelige forståelse af din sandhed og dens udvikling.


Gør som Skytten - lad din bue med solens pil, spænd den og koncentrer dens retning mod din indre sandheds rige. Hvilken sandhed(er) finder du?


Jeg ønsker dig en smuk indre færd.


Comments


bottom of page