top of page

Jomfruens sæson - en hyldest til forenkling, forædling og renselse

Vi er i fuld gang med Jomfruens sæson, og astrologisk henter vi derfor inspiration og guidance i Jomfruens tegn i dette indlæg. Jomfruens tegn tilhører jordelementet, som har med den fysiske materies plan at gøre. Her lærer vi den konkrete virkelighed at kende, gennem forståelse af håndgribelige kompetencer som disciplin, prioritering og forenkling og deraf håndgribelige resultater.


Jomfruen er bl.a. tegnet for indre og ydre forædling af både krop og sind. Det er et bevægeligt tegn, bevægelig jord helt præcist, så udvikling der resulterer i manifestering er et tema for Jomfruen. Se dig selv som en livskunstner der gennem årvågenhed og opmærksomhed overfor de valg du træffer i det ydre, og de konsekvenser du oplever i dit indre, dagligt skaber en højere og højere grad af balance og harmoni.


Med Jomfruen bliver vi opfordret til at fokusere på regelmæssighed og rytme, som er fundamentet for alle sunde processer. Det sker gennem disciplinering og arbejde med sig selv – vi skal i overført betydning udvikle en bevidsthed som moderne, nutidige munke og nonner, der gennem hengivenhed og tålmodig indsats, opnår dyb forbindelse til vores indre sans for enkelthed.


Omsorg er et nøgleord i Jomfruens tegn, da den evne sætter os i stand til at tjene os selv og andre. Et sundt sind og legeme muliggør et blomstrende åndeligt liv, og åndeligt set er vi her grundlæggende for at hjælpe hinanden, samarbejde og tjene. Jomfruens tegn handler om tjeneste, og tjeneste skal i denne sammenhæng forstås holistisk og peger derfor bl.a. på, hvordan vi tjener vores tempel, kroppens sundhed, og dens mikrokosmos. Både i konkret fysisk og åndelig forstand.


Selvom vi har det med at glemme det, er vi mennesker et stykke fantastisk natur, hvis organisme består af milliarder af levende celler, der hvert eneste øjeblik samarbejder på magisk vis, uden at vi behøver at skænke det en tanke. En sand symfoni af orkestrerede processer udspiller sig indeni os med det formål, at opretholde vores vitalitet og sundhed bedst muligt. Såfremt vores krop fungerer harmonisk og sundt, kan den hjælpe os med at nyde, skabe og opleve de mest utrolige ting.


Spørgsmålet er hvor ofte du viser dit fysiske underværk sand omsorg og taknemmelighed?


Til trods for at vi har hjemme i dette utrolige tempel, vi kalder vores krop, er vi mange, der har det med at tage kroppen for givet og glemmer ofte at nære den, takke den, og lytte højt til dens signaler og budskaber. Jeg inviterer dig derfor til at hylde din krop og dit mikrokosmos i denne måned, og gennem fornyet årvågenhed blive bedre bekendt med den indre vejleder din krop repræsenterer.


Jomfruens sæson er en perfekt måned, til at skabe nye vaner, der understøtter en omsorgsfuld forædling af din krop og dit væsen. Opsøg evt. samtaler med vidende og erfarne mennesker, der kan støtte dig i din unikke proces af forenkling, raffinering og renselse af krop, sind og sjæl som Jomfruens energier hjælper dig ind i.


Comments


bottom of page